Biuletyn informacji publicznej

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie

Przyłącz się

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ostródzie  oferuje Państwu dostawę energii cieplnej za pomocą miejskiego systemu ciepłowniczego.

Korzystając z wieloletniego doświadczenia i nowoczesnych rozwiązań technologicznych zapewniamy Państwu wysoką jakość i bezpieczeństwo dostarczanego ciepła, korzystne warunki przyłączenia istniejących i nowoprojektowanych obiektów oraz oszczędną eksploatację.

Ciepło przez Nas dostarczane jest:

 • bezpieczne (nie ma zagrożenia wybuchem, porażenia prądem)
 • przyjazne środowisku
 • o stabilnych i konkurencyjnych cenach

Naszym klientom gwarantujemy:

 • niskie koszty przyłączenia
 • komfort i bezpieczeństwo
 • ciągłość i niezawodność dostaw

Aby zostać odbiorcą ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej należy:

 1. Złożyć w siedzibie MPEC Sp. z o.o. ul. M. Piłsudskiego 21 pisemny wniosek o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci ciepłowniczej. Wzór takiego wniosku można otrzymać w Dziale Technicznym (pokój nr 2) lub pobrać ze strony internetowej.

Wymagane dokumenty:

o Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu do którego będzie doprowadzone dostarczane ciepło. W przypadku wstępnych warunków przyłączenia dokument ten nie jest wymagany.

o Dowód osobisty

o Zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności gospodarczej

o Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego

o Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie obiektu, do którego będzie dostarczane ciepło, w stosunku do istniejącej sieci ciepłowniczej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu

Wypełniony wniosek można:

o przesłać pocztą na adres MPEC Sp. z o.o.

o złożyć osobiście

MPEC Sp. z o.o. określi warunki techniczne przyłączenia (ważne 2 lata) i przedstawi projekt (wstępną wersję) umowy o przyłączenie do sieci.

 1. Podpisać umowę o przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.

W umowie w sposób szczegółowy zostanie określony m.in. zakres prac stron, ponoszone koszty oraz obowiązki stron.

 1. Wykonać na podstawie wydanych warunków przyłączeniowych dokumentację techniczną (projekt) węzła cieplnego.
 2. Uzgodnić dokumentację techniczną (projekt przyłącza i węzła cieplnego ) w MPEC Sp. z o.o.

Projekt do uzgodnienia należy złożyć w Dziale Technicznym

 1. Zgłosić gotowość do odbioru technicznego węzła cieplnego
 2. Podpisać umowę sprzedaży ciepła. Na podstawie zawartej umowy i po protokolarnym odbiorze przyłącza , węzła cieplnego i licznika energii cieplnej nastąpi uruchomienie dostarczania ciepła.

Każdy złożony wniosek rozpatrywany jest indywidualnie.

Szczegółowych informacji udzieli:

Dział Techniczny MPEC

tel. 89 670 92 43

Załączniki do pobrania