Biuletyn informacji publicznej

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie

Przetargi unieważnione

30

kwi.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę samochodu ośmioosobowego fabrycznie nowego nieużywanego wyprodukowanego w 2019r. dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie” Uzasadnienie: W postępowaniu przetargowym na zakup i dostawę samochodu wpłynęła jedna oferta, która nie spełniała warunków przedmiotu zamówienia.

22

maj.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „II Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę samochodu minimum ośmioosobowego fabrycznie nowego nieużywanego wyprodukowanego  w 2019r. dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie”. Uzasadnienie: W postępowaniu przetargowym na zakup i dostawę samochodu wpłynęła jedna oferta, która nie spełniała warunków przedmiotu zamówienia.