Biuletyn informacji publicznej

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie

Najnowsze informacje

24

Maj.

Klauzula informacyjna RODO

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:   administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest <Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, adres siedziby 06-500 Mława, ul. Kopernika 38: , dane kontaktowe: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Kopernika 38, tel. 23 6551571, e-mail mosir@mosir.mlawa.pl w sprawach z zakresu ochrony danych […]