Biuletyn informacji publicznej

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie

13

lis.

2018

zaproszenie do składania ofert

w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na dostawę o nazwie „Dostawa środków czystości dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie na 2019 rok”

Pobierz: