Biuletyn informacji publicznej

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie

30

kw..

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę samochodu ośmioosobowego fabrycznie nowego nieużywanego wyprodukowanego w 2019r. dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie”

Uzasadnienie:

W postępowaniu przetargowym na zakup i dostawę samochodu wpłynęła jedna oferta, która nie spełniała warunków przedmiotu zamówienia.